مقدمه‌ی سیدمحمد خاتمی برای پایان‌نامه‌ام

پایان‌نامه‌ی من، با عنوان خانه‌ای برای فرهنگ ایران، نگاهی داشت به شرایط کنونی جهان و رویکرد فرهنگ‌ها (تمدن‌ها)ی گوناگون در این شرایط. با مبنا قراردادن گفتگوی فرهنگ‌ها و رویکرد پیوند فرهنگی و نیز کنکاش در رویکرد جهان‌گرا در تاریخ فرهنگی سرزمین ایران، تلاش‌شد تا با دریافتن اصولی معمارانه، دست به طراحی خانه‌ای برای فرهنگ، به‌عنوان نماینده‌ی فرهنگی ایران، بزند. شهر بروکسل باتوجه به ویژگی‌های متعدد-اش، میزبان این طرح‌شد.

با رابطه‌ای که با موسسه‌ی گفتگوی تمدن‌ها پیداکردم و لطفی که آقای دکتر خانیکی و نیز آقای مهدی‌زاده در حق من داشتند، نسخه‌ی اولیه‌ی پایان‌نامه به‌دست آقای خاتمی رسید و ایشان هم مقدمه‌ای برای من نوشتند که در نسخه‌ی نهایی پایان‌نامه آورده‌شد. این دست خط ایشان است و می‌توان از این‌جا در ابعاد بزرگ‌تر دریافت‌کرد

دست‌خط سیدمحمد خاتمی، مقدمه‌ای برای پایان‌نامه

اگر فرصتی باشه حتما یه بخش‌هایی از پایان‌نامه رو خواهم‌گذاشت …

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.