گفت‌وگو درباره‌ی معماری مشهد

/گفت‌وگو با پایگاه فرهنگ رضوی/ به عنوان اولین سوال بفرمایید که چه رابطه ای میان معماری و هویت فردی و اجتماعی وجود دارد؟ پاسخ‌دادن به این پرسش نیازمند واکاوی و رسیدن به تعریفی مشترک از معماری، هویت و اجتماع است اما به اجمال می‌توان گفت بلی، چنین رابطه‌ای وجود دارد. معماری به مثابه واقعیتی اجتماعی… ادامه خواندن گفت‌وگو درباره‌ی معماری مشهد

گفت‌وگو درباره‌ی مسجد

/گفت‌وگو با پایگاه فرهنگ رضوی درباره‌ی مسجد/ به عنوان سوال اول آیا مساجد در کاربری زمین از نظام خاصی پیروی می‌کنند؟ کاربری زمین شهری یکی از مفاهیم پایه و اصلی شهرسازی است که در حقیقت شالوده شکل گیری این علم را بنیان می نهد. کاربری زمین شهری به معنای ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و… ادامه خواندن گفت‌وگو درباره‌ی مسجد

مشهد و تاریخچه‌ی آن

/گفت‌وگو در برنامه‌ی خشت و خیال رادیو فرهنگ/ برنامه ی خشت و خیال این هفته مورخ ۱۱ مرداد ماه ۹۶، بخش دوم و ادامه ی گفتگوی برنامه هفته گذشته می باشد. در این قسمت نیز سعید مهرپویا، مهمان حمید ترابی کارشناس مجری برنامه خواهد بود. موضوع گفتگو: «مشهد و زیرساخت های شهری آن» با حضور:… ادامه خواندن مشهد و تاریخچه‌ی آن