برای یعقوب دانش‌دوست

/از شمار دو چشم یک تن کموز شمار خرد هزاران بیش/با افسوس و اندوه دکتر یعقوب دانشدوست (۱۴۰۰-۱۳۱۷)، معمار پیشکسوت، پژوهشگر و مرمت‌گر بناهای تاریخی، درگذشت. او در سال ۱۳۱۷ در تبریز پای به جهان گذاشت. در سال ۱۳۲۰ به اقتضای شغل پدر به مشهد آمد و با پایان تحصیلات متوسطه و قبولی در کنکور… ادامه خواندن برای یعقوب دانش‌دوست

عموی انارها و زعفران‌ها

 حاج میرزا حسن عموی وسطی بود. بود چرا که امروز عمرش را داد به ما. خودمانی‌اش میز حسن یا حاج میز حسن بود اما ما برادرزاده‌ها، به قاعده‌ای که نفهمیدم از کی، عموها را به نام یکی از پسرانشان می‌گفتیم با پسوند جان: عموجانِ مجتبی.زندگیِ عموجانِ مجتبی با سکوت همراه با مظلومیتش، برای من میان… ادامه خواندن عموی انارها و زعفران‌ها