به بهانه‌ی استقبال از بهار

/این نوشته‌ در روزنامه‌ی خراسان پنج‌شنبه 91/1/17 منتشر شده است./ – دیگر آیین چند ساله شده است و به چشمانِ شهروندان و زائران آشنا. اگر تا چندی پیش برای یافتن‌شان باید همه جا را سرک می‌کشیدی، امروز نیاز به گشتن نیست، در جای‌جای شهر می‌توان نشانه‌های تغییر را دید، به بهانه‌ی بهار، همه‌جا پر می‌شود… ادامه خواندن به بهانه‌ی استقبال از بهار