خلیج پارس و بی توجهی ما …

پژمان اکبرزاده ( pejman.akbarzadeh@gmail.com) روزنامه شرق ۷/۵/۸۵ تا حدود یک سال پیش چنانچه در بخش اخبار گوگل به زبان انگلیسى عبارت «خلیج عربى» را جست وجو مى کردیم به حدود ۹۰۰ نتیجه دست مى یافتیم در صورتى که این رقم در حال حاضر با توجه به کوشش هاى گروهى کوچک از ایرانیان مستقل به حدود… ادامه خواندن خلیج پارس و بی توجهی ما …

سوشیانت چیست؟

عقیده ظهور منجی تنها منحصر به اسلام نیست. در دین زرتشت که یکی ازکهن ترین ادیان وحدانی جهان است از کسی به نام «‌سوشیانس » سخن به میان آمده است . کسی که در پایان جهان ظهور خواهد کرد و باعث پیروزی اهورامزدا بر اهریمن پلید و ناپاک می شود. پیروان این دین معتقدند که… ادامه خواندن سوشیانت چیست؟