آیا باید منتظر پلاسکوی تازه باشیم؟

/این نوشته در پایگاه رویدادهای معماری منتشر شده است./ مالک ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان، وعده‌ی ساخت بنایی تازه به جای ساختمان ویران‌شده‌ی پلاسکو داده است. پرسش این است که آیا این وعده درست و ممکن است؛ یا باید راه‌حل‌های دیگری هم جست. دورشدن از فضای احساسی -هیجانی کنونی، ردشدن از شعارها و وعده‌هاست و هر… ادامه خواندن آیا باید منتظر پلاسکوی تازه باشیم؟