هراسِ سی و شش سالگی

شورشِ ثانیه‌هایِ چله‌یِ بهار، به رسمِ هر سال، آشوب به جانم می‌اندازد تا هی بابهانه و بی‌بهانه با آن همه روزِ رفته، با آن همه کارِ کرده و ناکرده کلنجار برود. *

مباد که شهرِ بهشت، دوزخِ‌ خاطره شود!

/این یادداشت در ضمیمه‌ی خراسان رضوی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد ۲۱ فروردین ۹۶ منتشر شده است./ شهرها را کالبدها می‌سازند و رویدادها و اندرکنش این دو، آن هم در نیکوترین حال، به زایایی ارزش‌ها می‌انجامد. پیوستگی ارزش‌ها و ژرف‌شدن‌شان در دل زمان، پرمایگی شهر را برمی‌آورد و بالیدن شهروندان را. پس ارج و آبرویِ شهر و… ادامه خواندن مباد که شهرِ بهشت، دوزخِ‌ خاطره شود!

صفحه‌کلید فارسی برای مک مشابه تری‌لی‌اوت

در یادداشت پیشین و معرفی صفحه‌کلید فارسی برای ویندوز مشابه تری‌لی‌اوت به دلایل پرداختن به صفحه‌کلید اشاره شد. دوستانی در ادامه درخواست چیزی شبیه به آن برای مک داشتند که الان در دسترس است. راهنمای نصب: ابتدا فایل صفحه‌کلید را از اینجا دریافت کنید. این فایل فشرده است. لطفاً آن را باز کنید و در محل… ادامه خواندن صفحه‌کلید فارسی برای مک مشابه تری‌لی‌اوت