یادی از دو هنرمند …

یک‌سال پیش، در چهاردهم اردی‌بهشت، اسماعیل داورفر، بازیگر قدیمی سینما و تئاتر درگذشت وی متولد ۱۳۱۱بود و خاطره‌ی بازی وی در سریال دایی جان ناپلئون در نقش دوستعلی و نیز سریال آقای دلار و این اواخر آژانس دوستی در ذهن‌ها باقی مانده‌است. امروز سال‌گرد درگذشت اوست. زمستان پارسال رفتم قطعه‌ی هنرمندان بهشت زهرا، این عکس… ادامه خواندن یادی از دو هنرمند …