فتح زمین، هدم مکان یا زیارت علیه مزار (بخش سوم)

قسمت سوم: زیارت علیه مزار چرا پروژه شیراز نباید انجام شود؟بیشتر رفتارهای اجتماعی مکان‌مندند و زیارت، یکی از این رفتارها، با پیشینه‌ای طولانی و خودآموخته مکانش را در تناسب با مزور، زائر و مجاور سامان می‌داده است و اگر چه این به‌سامان‌کردن با واسطهٔ پادشاهان و حاکمان و بانیان انجام می‌شده‌است اما گویی فهمی مشترک… ادامه خواندن فتح زمین، هدم مکان یا زیارت علیه مزار (بخش سوم)

فتح زمین، هدم مکان یا زیارت علیه مزار (بخش دوم)

قسمت دوم: هدمِ مکان در سال‌های پس از انقلاب اسلامی دو انگاره -که در واقع یکی هستند و اغلب انتزاعی‌- مقدمهٔ مداخلات وسیع کالبدی در حرم‌ها، بقاع و مساجد و بافت‌های همجوار با آنها شد؛ انگاره‌های میزبانی از زائران چندصدهزاری و گاه میلیونی و دوم تبدیل فضا به نماد تسلط گفتمانی. این دو انگاره و… ادامه خواندن فتح زمین، هدم مکان یا زیارت علیه مزار (بخش دوم)

فتح زمین، هدم مکان یا زیارت علیه مزار (بخش اول)

قسمت اول از سوم: فتح زمین تخریب خانه‌های تاریخی و ثبتی واقع در طرح توسعه حرم‌های شاه‌چراغ و سیدعلاءالدین‌حسین و ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای آن موجب اعتراض به‌حق و درست و شکل‌گیری کارزار جمع‌آوری امضای الکترونیکی و دو مکاتبه با امضاهای پرشمار برای رئیس جمهور و وزیر میراث شده است.اما مسئلهٔ بافت تاریخی شیراز و توسعه… ادامه خواندن فتح زمین، هدم مکان یا زیارت علیه مزار (بخش اول)