عکس و روایتی قاجاری از کاظمین

تصویری از کاظمین و برشی از سفرنامۀ ناصرالدین شاه___«روز سه‌شنبه بیست و هشتم شعبان [١ آذر ١٢۴٩] باید وارد بغداد شویم. راه پنج فرسخ است … صحرا مسطح و صاف است … مستقبلین بغداد از دور پیدا شدند. اول اثری که از آبادی مشاهده کردم مناره‌ها و بقاع کاظمین علیهماالسلام بود و از اینکه بحمد… ادامه خواندن عکس و روایتی قاجاری از کاظمین