چهل و یک

روزها خودشان را کش می‌دهندتا نجوایِ بودن را در گوشِ تقویمتکرار کنند.سوسویِ آرزوهای نارسچشمکِ خیال‌های ناکامپشتِ پرچین تقویملحظۀ جان‌گرفتن راناگزیریِ پذیرفتن راامتدادِ بودن راخیره به نظاره نشسته‌اند.اینکوقتِ ناگریختنیِ تحویلدل‌انگیزیِ روزهای پیش رودل‌نگرانیِ انبانِ پسِ پشت؛اینکپایان ِ یک دههبه اعتبار آن چه از سر گذشتهبه انتظار آن چه خواهد آمد.اینکدر این نیمه‌شب که درد زایمان،امان از… ادامه خواندن چهل و یک

عکس و روایتی قاجاری از نجف

پاییز سال ۱۲۴۹ خورشیدی، ناصرالدین شاه ۴۰ ساله در بیست و دومین سال سلطنتش، عزم زیارت عتبات می‌کند. او سیزدهم رمضان ۱۲۸۷ هجری (۱۶ آذر ۱۲۴۹) از کربلا عازم نجف می‌شود و در میان استقبال علما و مشایخ وارد کوفه می‌شود. «…وارد شهر شدیم. گوش جانم اِنّکَ بِالوٰادِی المُقدّسِ طُویٰ می‌شنید. زبان دلم رَبِّ اَدْخِلنی… ادامه خواندن عکس و روایتی قاجاری از نجف