مسئله‌ی امروز معماری مشهد

/متن صحبت با موضوع مسئله‌ی معماری مشهد در نشست پایانی فصل اول سه‌شنبه معماری. این نشست در تاریخ پنجم امرداد در خانه‌ی ملک برگزار شد،/ سلام. پیش از هر سخن شادمانم که اینجا و در میان شمام. پوزش می‌خواهم اگر در فرجام این ۱۵۰ ثانیه، شاید آنچه گفته می‌شود نپسندید. باری؛ سخنم را با زدون… ادامه خواندن مسئله‌ی امروز معماری مشهد

ممکنِ محال شده

باز مثلِ هر سال، درست مثلِ امروز که پشتِ هزار میز و سیاهیِ چهار خانه سرنوشتی بالا و پایین می‌شود، باز سان می‌بینم از بی‌جبران‌ترینِ نادانی‌ها … رژه‌یِ حماقت که فریادِ هر فنگش سیلیِ دردآوریست که ممکنِ محال شده را از زیرِ خاطره‌ها بر فرقِ تو می‌کوبد… گیج می‌شوی و تلوتلو می‌خوری تا غرق شوی… ادامه خواندن ممکنِ محال شده