نام‌دارانِ درگذشته به سال 1389

بهار امسال درحالی آغازشد که سال 89 بسیاری از مسافران خود را جاگذاشت و به نوروز امسال نرساند. در میان خیل ازدست‌رفتگان این سال، چشم ما به چهره‌های شناخته‌شده و تاثیرگذاری (اعم از ایرانی و غیرایرانی) می‌خورد، گروهی که نبود هر کدام‌شان مصیبتی سخت‌بوده است و برای بسیاری این فقدان باورناکردنی است، و گروهی دیگر که مرگ‌شان… ادامه خواندن نام‌دارانِ درگذشته به سال 1389