پیش در‌آمد

با درود  ِ‌فراوان پس از مدت‌ها غیبت اینجا هستم با سوشیانت. سوشیانت بر آن است تا با دیدگاهی نو به پرسه ها و نگاره های  ِ‌فرهنگی ، تاریخی و معماری سرزمین ِ‌سپند ِمان ایران بپردازد . دست ِیاری ِتان را به گرمی می فشاریم . همراه ِما باشید : http://www.sochiante.blogfa.com/post-۱.aspx