وداع با عمو حاج‌ابراهیم

رفتن بزرگ‌ترها انقطاع از کودکیست و امتناع میان‌سالی… / ۱- میرزا پاهایش را زیر کرسی جابه‌جا کرد. گرما در تنش دوید و سرمای وضو را برد. عبایش را سر دوشش صاف کرد. قران همیشگی را آورد؛ اول جزء ۱۰. به نیمه نرسیده؛ چشم‌هایش سنگین شد. خوابید. ۱۰ رمضان ۶۰ سال پیش؛ ۲۷ بهمن ۱۳۴۰ میرزا… ادامه خواندن وداع با عمو حاج‌ابراهیم

فیلمی قدیمی از مشهد – سِر کلارمونت پِرسیوال اسکراین

فیلمی کمتر دیده شده از دورنمای مشهد، حرم مطهر و بافت شهر، سِر کلارمونت پِرسیوال اسکراین، ۱۳۲۲ خورشیدی + سه روایت تاریخی از مشهد___شرحیه:کوهی ستبر در پس‌زمینه، شهری گسترده بر دامنه‌اش، محاط در باغ‌ها و گنبدی زرین در اندرون. از آن به بعد تا چشم کار می‌کند بناهایی است فروتن که میهمان را محترم می‌دارند.… ادامه خواندن فیلمی قدیمی از مشهد – سِر کلارمونت پِرسیوال اسکراین