پروین سلیمانی درگذشت و به فرزندش پیوست.

زمستان پارسال که رفتم قطعه‌ی هنرمندان، مزار حسین فرهادپور، نوازنده‌ی فقید قیچک و رهبر گروه صبا توجه مرا جلب‌کرد. عامل تعجب هم چیزی نبود جز آرزوی پروین سلیمانی، مادر حسین فرهادپور، که آرزوی رسیدن هر چه زودتر به فرزند را داشت. امشب شنیدم که متاسفانه پروین سلیمانی درگذشته و به وصال فرزند رسیده است. یاد… ادامه خواندن پروین سلیمانی درگذشت و به فرزندش پیوست.