جان دادن از دوست داشتن/ شارل آزناوور

ترانه‌ای فرانسوی از شارل آزناوور بشنوید به نام «جان دادن از دوست داشتن» دیوارهای زندگی‌ام سست‌اند بدان‌ها می‌آویزم اما فرومی‌افتم آرام به سوی سرنوشتم: جان‌دادن از دوست‌داشتن

حرف زدن با پدرم… / سلن دیون

/این آهنگ را امروز شنیدم. موسیقی لطیف و صدای جادویی سلن دیون زیبایی‌اش را دوچندان کرده بود. این ترجمه‌ایست نه چندان وفادارانه از متن ترانه/   می‌خواهم زمان را از یاد ببرم به قد آهی یا لحظه‌ای وقفه‌ای پس از دویدن بسیار از آنجا که قلبم سفرش را آغاز کرد…