یک‌صد سالگی به توپ بستن حرم حضرت رضا (ع) به دست قشون روس

اگر رفتار کشورهای استعمارگر را بررسی می‌کنیم، علاوه بر شیوه‌های استعماری متفاوتی که هر کشور دارد، آثار آن استعمار در سرزمین قربانی هم متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان مرزی بین استعمار انگلستان، آمریکا، هلند، آلمان، پرتغال، اسپانیا، بلژیک، فرانسه و… ترسیم کرد. استعمارگران اگرچه به چشم چپاول به سرزمین قربانی می‌نگریستند اما خواسته یا… ادامه خواندن یک‌صد سالگی به توپ بستن حرم حضرت رضا (ع) به دست قشون روس

نام‌دارانِ درگذشته به سال 1390

سال 1390 سالی بود چون دیگر سال‌ها، سالی که در آن صداهایی خاموش شد، چشم‌هایی فروخفت، قلم‌هایی آویخته‌شد، دستانی از لرزیدن بازایستاد و خدا را چه دیدی، شاید سال زایش مادران ایران‌زمین بود تا جای بزرگان بی‌نیاز از این دنیا را پرکنند. این سال در حالی به آخر می‌رسد كه بسیاری از همراهان‌اش را در… ادامه خواندن نام‌دارانِ درگذشته به سال 1390