نخستین برف پاییزی در مشهد

دیروز نهم آذرماه، نخستین برف پاییزی مشهد را سفیدپوش‌کرد. نکته‌ی جالب این‌که پارسال هم درست در همین روز اولین برف باریده‌بود. تقریبا از آخرین برف ( اسفند ۸۵) ۹ ماه گذشته‌است. این‌که چرا اینقدر خوب یادمه پارسال کی برف اومده‌بود، به‌این دلیله که ۹ آذر سالگرد ازدواجمه. دیروز رفتیم بیرون و چندتا عکس هم گرفتیم،… ادامه خواندن نخستین برف پاییزی در مشهد