یازدهمین ماه‌گرد پایان‌نامه

(احتمالا وقتی این نوشته منتشربشه من مشغول خدمت مقدس! سربازی هستم) اما هفتم آبان، یازده ماه از روز دفاع از پایان‌نامه‌ام می‌گذره. روزهای پاییز گذشته، روزهای بسیار پرخاطره‌ای بود. انتظار طولانی برای تمام‌شدن و به‌نتیجه‌رسیدن کاری سه‌ساله، تلاش برای گرفتن مقدمه‌ی سید محمد خاتمی، تلفن‌های پیاپی به دکتر هادی خانیکی و خبر خوبی که سرانجام ۲۷ آبان ۱۳۸۷ رسید. یاد اون روزها بخیر. ناراحنم از این‌که بسیاری از سالگردهای پاییز‌های پرخاطره‌ی گذشته را نخواهم‌بود …

افسوس

thesis-5.jpg

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.