چرا ۲۲ بهمن، روز پیروزی انقلاب نامیده‌شد؟

۳۷ روز پس از روی‌کار آمدن دولت بختیار، ۲۷ روز پس از خروج شاه از کشور و ۱۰ روز پس از بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور، یعنی ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب نامیده‌شد. ولی به‌راستی در این روز چه شد، تا آن را به عنوان روز پیروزی انتخاب‌کردند؟ بی‌گمان آن‌چه باعث شد ۲۲ بهمن روز پیروزی شود، اعلام بی‌طرفی ارتش بود. ساعت ۱۰:۳۰ روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، سران ارتش در جلسه‌ای، بی‌طرفی خود را در درگیری‌های اخیر اعلام‌کردند. ان خبر در حالی ساعت ۱۴ از رادیو پخش‌شد، که از دو روز پیش تهران صحنه‌ی درگیری‌های بسیار بود و بخش‌هایی از تهران به دست مردم‌ افتاده‌بود و پاسگاه‌ها و ژاندارمری‌ها تسلیم‌شده‌بودند. انتشار خبر از رادیو و عدم حمایت ارتش از دولت بختیار (دولتی که از سوی شاه تشکیل‌شده‌بود و ارتش نسبت سبه شاه قسم‌ وفاداری خورده‌بود) عملا در حکم سقوط دولت بختیار و پیورزی انقلاب ایران شد.
 ساعاتی بعد، نیروهای نظامی مستقر در رادیو آن‌جا را ترک‌کرده و کارکنان اعتصابی پس از ۹۹ روز در میان بدرقه‌ی مردم وارد رادیو شدند. ساعت ۱۷:۴۵ و با پخش سرود ای‌ایران ای مرز پرگهر، گوینده‌ی رادیو گفت: «توجه فرمایید … توجه فرمایید … اینجا تهران، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب است»
 تلویزیون هم برنامه‌های‌اش ر ازا ساعت ۱۴ تا ۱۷ با پخش آرم دو شیر و دو گل در دست شیرها و پخش سرود ای ایران آغاز کرد. سپس پیام آیت‌الله خمینی را قرایت کرد و از آن پس تا ساعت ۱۱ شب، پیام‌های گروه‌ها ی مختلف را اعلام‌کرد. این نخستین برنامه‌ی واقعا بدون سانسور و بی‌طرفانه‌‌ی تلویزیون ایران شد.
 آری و بدین صورت ندای پیروزی در سراسر ایران پیچید، آرزوی ایرانیان پس از ۷۲ سال تعبیرشد و جمهوری استقرار یافت. هرچند که افسوس …

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.