بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷: آخرین باری که این روز تعطیل نبود

بیست و دوم بهمن ۵۷، در حالی‌که اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های به اوج خود رسیده‌بود، با اعلام عدم حمایت از دولت، انقلاب شهرها را یکی‌یکی در دست‌گرفت وبه تعبیری انقلاب پیروزشد. روزنامه‌ی کیهان در آن روز چنین تیترزده‌بود

کیهان، 22 بهمن 1357 بسیاری از نقاط تهران در تصرف مردم مسلح است –
    – جنگ تانک‌ها با مردم مسلح در خیابان‌ها
    – نیروهای ارتش از شهرها به‌سوی تهران در حرکت‌آند
    – افراد نیروی دریایی به کمک نیروی هوایی شتافتند
    – امام تهدید کرد که حکم جهاد می‌دهد
    – فتوای امام خمینی: قسم برای وفاداری به حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست
    – ستاد ژاندارمری سقوط کرد
    – امام‌خمینی: اخظار می‌کنم که تصمیم آخر را می‌گیرم
    – بختیار: اگر استعفادهم کودتا می‌شود
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.