سال‌نمای‌ دیواری

به آیینِ هرسال، بارِ‌دیگر گاه‌شماری دیگر، البته دیواری برای دوستانی که خیلی عزیز-اند:

1

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.