نمایشگاه‌های دانشجویی

هنر مفهومی
محمد خبازی

در دنیایی که “ جهانی شدن “ به سرعت آن را به یک شکل شدن و حذف ارزش‌های تاریخی ملتها ، سوق دهد ، تجربه هنرهایی که مفاهیم و ابزار بیان ملی را برای برقراری رابطه با انسانها بر می گزیند ، جایگاه ویژه ای دارند . هنر مفهومی یکی از این روشهاست .
برپایی چند نمایشگاه هنر مفهومی در تهران و اقبال عمومی از آنها و توجه هنرمندان معاصر ایرانی به این گونه از هنر ، نشان داد که هنر مفهومی امروز از جایگاه مناسبی برای برقراری ارتباط اجتماعی با مردم برخوردار است .
با چنین رویکردی اولین نمایشگاه هنرمفهومی ، با عنوان “ چیدمان ۱ ” در دانشکده معماری مشهد تشکیل شد تا محکی باشد بر نگرش جمعی از دانشجویان مرتبط با این فضای ذهنی . برخوردهای متفاوت و بحثهایی که در اندک زمان برگزاری نمایشگاه مطرح شد به نظر افقی گسترده را در فراسوی این جریان ترسیم نمود . افقی که به تلاش و همیاری بیشتری برای رسیدن به آن احتیاج است.
به این امید

chideman

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.