سه ماه گذشت

سه ماه از فارغ‌التحصیلی گذشت. انگار همین دیروز بود. این روزها این‌قدر تند گذشت که اصلا نفهمیدم چی‌شد. خیلی فکر و برنامه داشتم، اما افسوس که …
پریروز دفترچه‌ی سربازی رو فرستادم و حاال باید منتظر بمونم تا کی برم خدمت. یه علافی و وقت تلف‌کنی بزرگ ۲ ساله که همه‌ چی رو به هم می‌ریزه. اما چاره چیست. باید این بیگاری رو انجام داد و هزارن فرصت را سوزوند. امر دوستان بر اینه و ما هم رعیت. تا ببینیم چه‌شود. فعلا که امکان ادامه تحصیلو گرفته …

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.