طعم گس تاراج زیر دندان های فرهنگی سترگ: سکوت ما و بی‌کفایتی سازمان …

آفتاب سوم آبان ماه در حالی برخواهد آمد، که سستی، ناآگاهی و اهمال ما برگی ننگین در تاریخ این سرزمین را ورق‌خواهدزد و پرسش‌ةای فراوانی را پیش روی آیندگان قرارخواهدداد. گویا در این روز قرار است سر سرباز هخامنشی، در حراجی کریستی لندن به فروش برسد! اثری متعلق به ایران که معلوم نیست چگونه خارج شده و حالا در حالی که مسوولان نظاره‌گر آن هستند و پی‌گیری‌ها شکست خورده، دادگاه‌ها بی‌نتیجه مانده و هزینه‌ی بسیاری صرف وکالت موضوع شده و البته در میان سکوت ما، برای همیشه از تاریخ ایران جدامی‌شود.

sarbaz-hakhamaneshi.JPG

این اثر تاریخی بخشی از دیواره‌ی کاخ آپادانا است و گویا به‌وسیله‌ی فتح‌علی‌شاه به یک هیات دیپلماتیک انگلیسی اهداشده و تا مدت‌ها در اختیار خانواده‌ی دیپمات بوده است. بعدها (سال ۱۹۸۴) بنیاد هاگوپ کورکیان آن را در یک حراجی به دنیز برند فرانسوی فروخته است. اکنون نیز این مالک فرانسوی قصد فروش آن را کرده است. قیمت پایه‌ی آن هم ۸۰۰ هزار پوند تعیین شده است. در کنار این اثر سنگی، چندین شی دیگر متعلق به همان دوران نیز به فروش خواهد رسید.
ای کاش کمی جدی تر پی‌گیری می‌کردیم. قوانین داخلی‌مان که مصوب سال ۱۳۰۹ است را بازبینی کرده و قوانین جدیدی وضع می‌کردیم که بتوانیم با استناد به آنها حقوق خود را به دست آوریم. و هزار افسوس و ای کاش دیگر …
آما باید جنبید. از این دست آثار، بسیار از ایران خارج شده و هر از گاهی در بهت و بی خبری ما بخشی از آنها به فروش رسیده و جابه‌جا می‌شود. سکوت و عدم توجه ما قطعا این روند را تشدید کرده وو جهه‌آی قانونی بدان می بخشد.
باید جنبید
باید کاری کرد
ای کاش
ای کاش …
دریغ و دو صد دریغ از این تاراج از این بیداد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.