صفحه‌کلید فارسی برای ویندوز مشابه تری‌لی‌اوت

/این نوشته در خوابگرد/ /نسخه‌ی مک را اینجا ببینید/ /این صفحه‌کلید در سال ۱۳۹۹‌ به‌روز شده است. لطفاً نسخه به‌روز شده را از اینجا و نسخه سفارشی‌شده را از اینجا دریافت کنید./ یافتن صفحه‌کلید فارسی برای نسخه‌های  گوناگون سیستم عامل کار به‌نسبت سختی است؛ به‌ویژه اگر حساسیتی هم برای انطباقش با عادت‌ها یا استاندارد پیشین… ادامه خواندن صفحه‌کلید فارسی برای ویندوز مشابه تری‌لی‌اوت