مشهد . روایت پنج

مشهد . اردیبهشت ١٣۵٠ . عکس‌ میشل اکوشار
____
این بارگاه کیست که از خاک پاک طوس
انوار او فکنده بهدعرش برین عکوس
____
تصویر ١: صحن نو. حال و آن مردم در صحن دیدنیست. پوشش‌ها، نشستن‌ها و ایستادن‌ها. استراحت در سایه درختان. کتیبه زردرنگ در حال تعمیر با رقم تاریخ ١٢۶٢ مربوط به مرمت ایوان و ساخت رواق پشت آن در زمان آصف‌الدوله است.
تصویر ٢: عکس هوایی مشهد، شمال به جنوب.
تصویر ٣: اسکیسی از بست بالا و ایوان ساعت.
____
میشل اکوشار (اسفند ١٢٨٣ – خرداد ١٣۶۴) معمار و طراح شهری فرانسوی، اردیبهشت‌ماه ١٣۵٠ برای بررسی طرح بافت اطراف حرم مطهر و با دعوت شهرداری به مشهد می‌آید. از سفر او دفترچه یادداشت، چندین اسکیس و عکس به جا مانده است.
«… طلایی، فیروزه‌ای و آبی و شهری اخرایی در زمینهٔ آن … هنگام پرواز بر فراز شهر، از میان شاخ و برگ‌هایی که آن را احاطه کرده و از همه جایش جوانه می‌زند؛ ناگهان چیزی خودنمایی می‌کند: دایرهٔ حرم مطهر با آثار آبی‌رنگ، فیروزه‌ای و طلایی‌اش.
… معماری اسلامی سست اما فضایی جذاب، مستحکم و احاطه‌گر. طلا، در اشکالی پیچیده و نه چندان زیبا، دهان می‌گشاید و ترا می‌بلعد، بازتاب‌ها دیگر نقشی ندارد، اقتدار در کمال خود است و ناگاه درگیر قضاوتی می‌شوی که گویی از جایی فراتر آماده است. خشت‌های خشن، لبه‌های آویز و آینه‌های چندوجهی، وجوهی نمایان در همه جا، و سرانجام کلیت عظمتی که با گنبدی زرین مضاعف شده است: اینجا مشهد است…»
____
*عکس‌ها از archnet.org

#مشهد#تاریخ_مشهد#معماری_مشهد
#تاریخ_معماری_مشهد#معماری_معاصر_مشهد#معماری_ایران#تاریخ_معماری_ایران#بافت_حرم#حرم_مطهر#امام_رضا#عکس_تاریخی#عکس_قدیمی#میشل_اکوشار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.