ترانه‌ی گرجی: چه چشم‌به‌راهی‌ها / Ramdeni Malodine

ترانه‌ی مشهور و دل‌نشین گرجی «چه چشم‌به‌راهی‌ها» یا (რამდენი მალოდინე) – (Ramdeni Malodine)  را با صدای داتو کِنچیاشویلی (Dato Kenchiashvili) بشنوید و لذت ببرید.

برگردان آزاد متن:

چه چشم‌به‌راهی‌ها…

تو رفتی و تمام وجودم ترا از دست داد؛
تو رفتی و اندوهِ عالم بر من فروافتاد، همچون برف که بر کوهی می‌بارد؛
ناگاه بازگشتی و قلبم را جان تازه دادی؛
روزها از پی هم رفتند، یکی پس از دیگری
بدون تو چه شب‌های فسرده که از سر نگذراندم؛
ناگاه بازگشتی و قلبم را جان تازه دادی؛
اما
اما چه انتظارها که به پایت نکشیدم؛
چه برف‌ها که نبارید؛
چه بهارها که با خیالت آشفته نشد؛
چه پاییزها که در غبار نبودن‌ات گم نشد…

اما چه انتظارها که به پایت نکشیدم؛
چه برف‌ها که نبارید؛
چه بهارها که با خیالت آشفته نشد؛
چه پاییزها که در غبار نبودن‌ات گم نشد…

تو رفتی و تمام وجودم ترا از دست داد؛
تو رفتی و اندوهِ عالم بر من فروافتاد، همچون برف که بر کوهی می‌بارد؛
ناگاه بازگشتی و قلبم را جان تازه دادی؛
اما
اما چه چشم‌به‌راهی‌ها
چه انتظارها که به پایت نکشیدم.

اما چه انتظارها که به پایت نکشیدم؛
چه خنده‌ها که از لبم نرفت؛
چه رویاها که نقش بر آب نشد؛
چه تابستان‌های رنگارنگ که بی‌رنگ نشد؛

اما چه چشم‌به‌راهی‌ها
چه انتظارها که به پایت نکشیدم.
چه برف‌ها که نبارید؛
چه پاییزها که در غبار نبودن‌ات گم نشد؛
چه رویاها که در غبار نبودن‌ات گم نشد…

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در موسیقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.