یکم آذر و سال‌مرگ داریوش و پروانه فروهر – ۳۹ عکس از داریوش فروهر

آغاز واپسین ماه خزان، ۱۰ سال است که یادآور مرگ یا نه بهتر بگوییم کشته‌شدن داریوش و پروانه فروهر است. مرگ فجیعی که دل همه‌ی دل‌دادگان آزادی را به‌دردآورد. یا ۳۷ عکس از داریوش فروهر، داغ این درد را تازه‌می‌کنیم:

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.